Kontaktní údaje
IT-Real, s.r.o. 

IČO:08924970

mobil: 604 908 498

telefon: 326 911 825
e-mail: hotelclubhoustka@gmail.com